• English
  • Français
  • Español
  • Català

Línees de Negoci

Combinem nivells tecnològics elevats amb estudis exhaustius dels processos de producció de la indústria alimentaria.

Oferim la possibilitat de contractar un servei integral “clau en el pany”, assumint la responsabilitat de l’obra.

La línia de negoci FOOD CONTROL de CUNOVESA està orientada exclusivament a l’assessorament i la gestió alimentaria.

Notícies recents

Cunovesa s’expandeix a Bilbao

Cunovesa, amb seu central a Vic, es troba en continu procés d’expansió i creixement. El seu objectiu és convertir-se en un referent en l’àmbit dels serveis integrals de la indústria alimentària. D’aquesta manera, l’empresa busca la seva presència a zones estratègiques del territori nacional, començant pel País Basc i CCAA del nord. Aquest pas els […]

CONVOCATÒRIA D’AJUT PETITS ESCORXADORS 2021

  NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUT PETITS ESCORXADORS 2021 Millora dels processos productius i de l’eficiència de l’activitat dels petits escorxadors i de les activitats annexes d’obtenció i preparació de la carn i productes carnis, i de la manipulació de carn de caça silvestre destinada al consum humà.. Subvenció: L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a […]

CONVOCATÒRIA D’AJUT FEADER 2021

NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUT FEADER 2021 Destinats a la transformació i/o comercialització d’aliments (productes recollits a l’annex I del Tractat de Funcionament de la Unió Europea), excepte els de la pesca i els productes forestals. Terminis: Presentació sol·licitud del 7 de Maig al 6 Juliol 2021. Finalització i tancament:Les persones beneficiàries han de realitzar, pagar i […]