• English
  • Français
  • Español
  • Català
  • Euskera

Línees de Negoci

Combinem nivells tecnològics elevats amb estudis exhaustius dels processos de producció de la indústria alimentaria.

Oferim la possibilitat de contractar un servei integral “clau en el pany”, assumint la responsabilitat de l’obra.

La línia de negoci FOOD CONTROL de CUNOVESA està orientada exclusivament a l’assessorament i la gestió alimentaria.

Notícies recents

AJUTS A L’AUTOCONSUM I A L’EMMAGATZEMATGE AMB FONTS D’ENERGIA RENOVABLE

  LÍNIA D’AJUT Ajuts per a empreses de sectors productius i serveis, administracions públiques, tercer sector i sector residencial que realitzin projectes d’inversió d’autoconsum amb o sense emmagatzematge a través de fonts d’energia renovable. BENEFICIARIS Persones físiques que no desenvolupen activitat econòmica. Persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques. Persones jurídiques de naturalesa pública o privada. […]

Ajudes FEMP 2022

  LÍNIA D’AJUTD.2 Transformació productes de la pesca i l’aqüicultura: L’objecte dels ajuts que estableix aquest capítol és promoure la competitivitat de les empreses en l’àmbit de la transformació, i incentivar la inversió amb l’objectiu de fomentar la qualitat i el valor afegit dels productes de la pesca i de l’aqüicultura sostenibles. INVERSIONS SUBVENCIONABLESEs podran […]

Ajudes a la solvència empresarial 2021

  LÍNIA D’AJUDASuport a la  solvència  i la reducció de  l’endeutament  del  sector privat de  treballadors  i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19 INVERSIONS SUBVENCIONABLESL’ajut s’aplicarà a satisfer el deute i a realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, […]