Ajudes i subvencions

CONVOCATÒRIA D’AJUT PETITS ESCORXADORS 2021

  NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUT PETITS ESCORXADORS 2021 Millora dels processos productius i de l’eficiència de l’activitat dels petits escorxadors i de les activitats annexes d’obtenció i preparació de la carn i productes carnis, i de la manipulació de carn de caça silvestre destinada al consum humà.. Subvenció: L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a […]

CONVOCATÒRIA D’AJUT FEADER 2021

NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUT FEADER 2021 Destinats a la transformació i/o comercialització d’aliments (productes recollits a l’annex I del Tractat de Funcionament de la Unió Europea), excepte els de la pesca i els productes forestals. Terminis: Presentació sol·licitud del 7 de Maig al 6 Juliol 2021. Finalització i tancament:Les persones beneficiàries han de realitzar, pagar i […]

CONVOCATÒRIA D’AJUT ALT IMPACTE 2021

  NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUT FEADER 2021 Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, que realitzin projectes d’inversió amb creació d’ocupació, i projectes d’inversió en actius fixes materials i immaterials. Terminis: Presentació de la sol·licituds 29 d’Abril fins a les 14:00 hores del dia 22 Juliol de 2021. Execució de […]

NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUTS FEMP 2021 – D2

  L’objecte dels ajuts que estableix aquest capítol és promoure la competitivitat de les empreses en l’àmbit de la transformació, i incentivar la inversió amb l’objectiu de fomentar la qualitat i el valor afegit dels productes de la pesca i de l’aqüicultura sostenible. Terminis: Presentació sol·licitud fins el 15 Febrer 2021. Termini d’execució i justificació […]

NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUTS FEMP 2021 – D1

  Aquests ajuts van destinats a fomentar la comercialització de productes de la pesca i de l’aqüicultura en les fases de producció, transformació i comercialització de la cadena de subministrament. Terminis: Presentació sol·licitud fins el 15 Febrer 2021. Termini d’execució i justificació és el 30 Setembre 2021.   Subvenció: De règim de concurrència competitiva. La […]

CONVOCATÒRIA D’AJUTS FEMP GALP

  Ajuts destinats al desenvolupament local de Catalunya del Fons Europeu Marítim i de la Pesca, per a incentivar actuacions que fomenten el desenvolupament local en el marc del Programa Operatiu del FEMP a Catalunya 2014-2020 (prorrogable 2020-2022), en els àmbits territorials d’aplicació de cada grup. Terminis: Presentació sol·licitud fins el 31 Gener 2021. Termini […]

CONVOCATÒRIA D’AJUTS REHABILITACIÓENERGÈTICA EDIFICIS EXISTENTS 2020

Ajuts per actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents. Import de la subvenció directa: Les actuacions seran seleccionades per rigorós ordre de presentació fins esgotament de pressupost. Inversió mínima de 10.000 €, màxima de 5.000.000 €. Millora de l’eficiència energètica de l’evolvent tèrmica | entre el 25% i el 35% + ajuda addicional. Millora de […]

AMPLIACIÓ PRESSUPOSTÀRIA D’AJUTS PER DESAMIANTATGE

Ampliació de la dotació econòmica prevista, en un import addicional de 500.000,00€, per fomentar la retirada en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d’amiant. Import de la subvenció directa: Màxim de 12.000€ per actuació subvencionada. Terminis presentació […]

CONVOCATÒRIA D’AJUTS REHABILITACIÓ ENERGÈTICA 2020

  Ajuts per actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents. Import de la subvenció directa: Les actuacions seran seleccionades per rigorós ordre de presentació fins esgotament de pressupost. Millora de l’eficiència energètica de l’evolvent tèrmica | entre el 25% i el 35% + ajuda addicional. Millora de l’eficiència en les instal·lacions tèrmiques | entre el […]

NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUTS LEADER 2020

  PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL Ajuts destinats al desenvolupament local Leader de Catalunya per a la diversificació econòmica de les zones rurals. Import de la subvenció directa: L’import no podrà ser superior al 40% de les despeses elegibles. No pot ser superior a 100.000€ per persona beneficiària, per projecte i per convocatòria. La quantia de […]