• English
 • Français
 • Español
 • Català

Assessorament Alimentari

La nostra línia de negoci FOOD CONTROL està orientada exclusivament a l’assessorament i gestió alimentària.

Sistemes de gestió:

 • Gestió de la qualitat ISO 9001:2000
 • Seguretat alimentària
  • Sistemes d’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC
  • Implementació de sistemes de gestió que permetin a l’empresa certificar-se segons els estàndards de les normes BRC, IFS, ISO/FSSC 22000.
  • GLOBALGAP
 • Food Defense
 • Autenticitat alimentària
 • Sistemes de gestió mediambientals (ISO 14001, EMAS…)
 • Llista marc per a l’exportació de carn i productes carnis.
 • Producció agrària ecològica
  • Reglaments europeus 834/2007 i 889/2008
  • NOP National Organic Program (EUA)
  • Bio Suisse

 

Assessorament en la gestió

 • Auditories internes (HACCP, BRC, IFS, ISO 9001, FSSC/ISO 22000, CCPAE, etc.)
 • Auditories higièniques (les instal·lacions i els processos)
 • Assistència en les auditories de clients i entitat de control
 • Homologació de proveïdors
 • Auditories a proveïdors
 • • Servei d’assessorament a departaments de qualitat
  (reclamacions de clients i consumidors, entrada en vigor de nova reglamentació, auditories de clients o inspeccions sanitàries, gestió de no conformitats, etc. (APPCC, ISO, BRC, producció ecològica, etc.).
 • Direcció de reunions d’anàlisis de dades i propostes de millora
  (anàlisi dels resultats del seu sistema de gestió i la proposta de millores, indicadors, etc.).
 • Outsourcing de departamentos de calidad
 • Projectes de millora de processos

 

Formació

 • Higiene alimentària
 • APPCC
 • Gestió de qualitat
 • Auditories internes
 • Direcció
 • Producció agroalimentària ecològica
 • Cursos a mida
 • Bonificació de la formació a través de la fundació tripartita

 

Producció agroalimentària ecològica

 • Inscripció i ampliació en el CCPAE
 • Suport en tràmits administratius (sol·licituds de pràctiques restringides, requeriments tècnics, peticions de documentació, recursos, etc.).
 • Assessorament normatiu, estudi de l’empresa i adaptació a les exigències de la normativa, identificació dels productes ecològics i certificats (verificació d’entrada), distribució i identificació del producte ecològic en el magatzem, adaptació o creació dels registres interns de l’empresa, control de traçabilitat dels productes ecològics, gestió d’irregularitats, adaptació dels canvis normatius i qualsevol altra activitat que necessiti ser desenvolupada.

 

Assessorament legal i normatiu

 • Auditories legals en matèria de seguretat i qualitat alimentària
 • Auditories en producció agroalimentària ecològica
 • Etiquetatge  per a productes convencionals i específics (ecològics, halalkosher)
 • Importació-exportació
 • Registres en funció de la seva activitat
 • Incorporació de nous productes a l’empresa

 

Gestió administrativa medioambiental

 • Assessorament en tràmits administratius i permisos i autoritzacions:
  • Gestió de residus
   • Caracterizació de residus
   • Optimització per a la gestió de residus i coordinació de la gestió de residus a través dels gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).  
   • D Declaració anual de residus industrials (DARI), Declaració anual d’Envasos (DAE), Informe Preliminar de Situació (IPS), Plans Empresarials de Prevenció de Residus d’Envasos (PEP), Estudis de minimització de residus especials, Declaració anual d’emissions i transferència de contaminants PRTR-*CAT, obtenció del codi productor de residus i obtenció de fitxes d’acceptació de residus.
  • Gestió de l’aigua
   •  Declaració de l’ús i contaminació de l’aigua (DUCA), presentació de la Declaració trimestral del volum d’aigua (B6), gestió de l’autocontrol de l’abocament.
   • Caracteritzacions d’aigües residuals i contra mostres.
   • Assessorament i suport en inspeccions de l’administració.
 • Manteniment
  • Llicència d’activitats
  • Llicència ambiental