ADEQUACIÓ NAU INDÚSTRIA CÀRNICA

DSC03171


PROJECTE: CARNS BUIXADÉ

Descripció:
Adequació de la nau industrial per a la manipulació i conservació de productes carnis, moll de càrrega amb abric i tisores hidràuliques, divisions interiors amb panell sandvitx, xarxa de recollida d’aigua residual, acabat de paviment interior amb resina, adaptació d’instal·lacions existents, instal·lació de maquinària de fred i dotació de l’edifici contra incendis seguint la normativa existent.

També compta amb una equipació d’oficines relacionades amb l’activitat.