• English
 • Français
 • Español
 • Català
 • Euskera

CONVOCATÒRIA D’AJUT ALT IMPACTE 2021

 

NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUT FEADER 2021

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, que realitzin projectes d’inversió amb creació d’ocupació, i projectes d’inversió en actius fixes materials i immaterials.

Terminis:

 • Presentació de la sol·licituds 29 d’Abril fins a les 14:00 hores del dia 22 Juliol de 2021.
 • Execució de l’actuació subvencionable del 1 Gener 2021 fins al 31 de Desembre 2022

 

Subvenció:

El procediment de concessió dels ajuts és el règim de concurrència competitiva.

 1. Projectes de creació de llocs de treball: Es considera subvencionable el cost laboral dels primers 6 mesos del nou personal contractat. El cost laboral inclou el salari brut i les cotitzacions socials obligatòries a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa.
 2. Projectes d’inversió: Actius fixes productius, tan materials (maquinària, equipament productiu i/o de laboratori) com immaterials, i instal·lacions també clarament vinculades al procés productiu.  No s’acceptaran actius de segona mà.

 

Imports de l’ajut:

 1. Projectes de creació de llocs de treball: intensitat del 30% amb un ajut màxim de 200.000€.
 2. Projectes d’inversió:
  1. Projectes d’inversió que impliquin noves activitats o l’ampliació de la capacitat productiva: intensitat del 8% amb un ajut màxim de 200.000€.
  2. Projectes d’inversió vinculats a l’adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs: intensitat del 20% amb un ajut màxim de 200.000€.
  3. Projectes d’inversió en centres d’R+D: intensitat del 10% amb un ajut màxim de 200.000€.
  4. Projectes estratègics: intensitat del 10% amb un ajut màxim de 500.000€.

  

Compatibilitat:

Es poden acumular amb ajuts que entrin en l’àmbit d’aplicació dels Reglaments de mínims o dels Reglaments d’Exempció per Categories sempre que es refereixin a costos subvencionables diferents, la suma dels diversos ajuts rebuts no pot superar el límit màxim més elevat previst en els diferents règims involucrats, i sense que en cap cas superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar la beneficiària.

 

Inversions subvencionables:

 1. Projectes de creació de llocs de treball
  1. Centres de Serveis TIC: centres de desenvolupament de software, centres d’anàlisi de dades (“Data analytics”), estudis d’animació o centres de desenvolupament de videojocs. Mínim 25 nous llocs de treball.
  2. Centres de Decisió Suprarregional amb capacitat decisòria sobre les funcions i estratègia de l’empresa o grup d’empreses a nivell suprarregional. Mínim 15 nous llocs de treball.
  3. Projectes Industrials d’activitats de producció de béns mitjançant l’assemblatge o la transformació de matèries primes o de serveis a la indústria. Mínim 15 nous llocs de treball.
  4. Centres Logístics d’activitats de distribució. També aquells centres que addicionalment puguin desenvolupar tasques de manipulació i les fases finals d’acabament de producte. Mínim 25 nous llocs de treball.
  5. Centres d’R+D+i, entesos com a centres o unitats o àrees diferenciades d’una empresa, dedicades a recerca, desenvolupament i/o innovació. Mínim 8 nous llocs de treball.
 2. Projectes d’inversió
  1. Projectes d’inversió que impliquin noves activitats o l’ampliació de la capacitat productiva. Despesa mínima en actius de 2.000.000 €.
  2. Projectes d’inversió vinculats a l’adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs. Despesa mínima en actius de 200.000 €.
  3. Projectes d’inversió en centres d’R+D+i. Despesa mínima en actius de 500.000 €.
  4. Projectes estratègics que comportin l’obertura de nous emplaçaments industrials o la diversificació de l’activitat actual de l’empresa localitzats a emplaçaments concrets.

 

Despesa mínima en actius de 5.000.000 € + 30 nous llocs de treball.

Beneficiaris:

Persones físiques, jurídiques i les seves agrupacions que siguin titulars responsables de l’activitat que fonamenta l’atorgament de l’ajut i que suporten la càrrega financera de les inversions  subvencionables.

Caldrà que el beneficiari comercialitzi almenys el 50% del valor del producte transformat o manipulat pertanyen al sector majorista.

Per més informació CONTACTA AMB NOSALTRES.

 • Share