• English
  • Français
  • Español
  • Català

CONVOCATÒRIA D’AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

PROGRAMA D’AJUDES PER A ACTUACIONS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN PIMES I GRANS EMPRESES DEL SECTOR INDUSTRIAL

Els beneficiaris directes i destinataris últims de l’ajuda, entre altres, hi ha la industria de l’alimentació. Aquesta haurà de tenir establiment industrial a Catalunya.

Les actuacions subvencionables hauran d’aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica pel que fa a la seva situació de partida, justificant l’estalvi energètic i la reducció de les emissions de CO2.

 

Aquestes actuacions s’han d’enquadrar en una o diverses de les tipologies següents:

  • Millora de la tecnologia en equips i processos industrials: inversions en substitució d’equips i instal·lacions, així com sistemes auxiliars consumidors d’energia, per altres que utilitzen tecnologies d’alta eficiència energètica, per tal de reduir el consum d’energia final i les emissions de CO2.
  • Implantació de sistemes de gestió energètica: inversions per a la implantació de sistemes de gestió energètica a fi de reduir el consum d’energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrials.

 

 

Els percentatges aplicables de caràcter general sobre el cost subvencionable seran:

  • Gran empresa: 30%
  • Mitjana empresa: 40%
  • Petita empresa: 50%

 

S’estableix un import mínim d’inversió elegible per sol·licitud de millora de la tecnologia en equips i processos industrials de 75.000€.

Per sol·licitud per a implantació de sistemes de gestió energètica l’import mínim és de 30.000€.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza quan s’esgoti el pressupost o, com a màxim, el dia 31 de desembre de 2020.

 

  • Share

Leave A Comment