• English
 • Français
 • Español
 • Català

CONVOCATÒRIA D’AJUTS FEMP 2020

NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUTS FEMP
Ajuts establerts pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca destinats a incrementar el valor o la qualitat dels productes pesquers, les inversions productives a l’aqüicultura i inversions en la transformació de productes de la pesca i aqüícoles.
Import de la subvenció directa a) Empreses dedicades a la transformació de productes pesquers i aqüícoles: 50% b) Organitzadors de productors: 75% 
Terminis presentació sol·licitut Fi convocatòria 14/02/2020
Inversions subvencionables
 • Que contribueixin a l’estalvi energètic o a la reducció de l’impacte en el medi ambient.
 • Millora de la seguretat, la higiene, la salut i les condicions de treball.
 • Que ajudin a la transformació de captures de peix comercial que no pugui destinar-se a consum humà.
 • Transformació de subproductes obtinguts de les activitats principals de transformació.
 • Referents a la transformació de productes de l’aqüicoltura ecològica.
 • Que donin lloc a nous o millors productes/processos/sistemes.
Ajuts destinats a
 • Empreses i professionals del sector pesquer.
 • Confraries de pescadors, federacions de confraries de pescadors.
 • Organitzacions i associacions de pescadors.
 • Organitzacions de productors i associacions d’organitzacions de productors.
 • Sector aqüícola.
 • PIMES del sector de la comercialització i transformació.

 

 • Share

Leave A Comment