• English
  • Français
  • Español
  • Català
  • Euskera

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PRODUCTORS AGRARIS COVID-19

 

NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PRODUCTORS AGRARIS COVID-19

Ajuts destinats a compensar els productors agraris per la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament dels canals de comercialització HORECA de productes peribles i altres, com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.

Import de la subvenció directa:

Microempresa o Pime, segons tipus de productor i producte donat: de 4.000€ a 75.000 €

Terminis presentació sol·licitud

  • Pels lliuraments realitzats en el període comprès entre el 20 de maig i el 10 de juliol: 20 de Juliol del 2020.
  • Pels lliuraments realitzats en el període comprès entre l’11 de juliol de 2020 i el 20 de setembre de 2020: 28 de setembre de 2020.

Objectius generals de les operacions de la mesura d’inversions:

Donar suport als productors agraris degut a la crisi sanitària de la COVID-19 que ha comportat una important davallada en la facturació de molts productors agrícoles i ramaders, que han deixat de vendre els seus productes a través dels canals habituals de comercialització, principalment els lligats a la restauració, el turisme i els menjadors col·lectius.; i que han col·laborat amb la Fundació Banc dels Aliments davant la creixent demanda que ha rebut aquesta institució, per garantir que els productors agraris de productes peribles disposin de suficient liquiditat i preservar la continuïtat de l’activitat econòmica durant i després de l’estat d’alarma declarat arran de la crisi sanitària de la COVID-19.

Es consideraran subvencionables els costos de les següents accions:

Es subvencionaran les donacions que els productors agroalimentaris facin als Bancs dels Aliments dels productes que no s’hagin pogut comercialitzar per efecte de la crisi sanitària de la COVID-19.

 Per més informació CONTACTA AMB NOSALTRES

  • Share