INCARFOODS

DSC08744


PROJECTE:
INCARFOODS

Descripció:
L’edifici consta de dues plantes, la planta baixa es divideix en una zona d’especejament de carn i una altra composta d’un magatzem frigorífic.
La planta primera es destinarà principalment a oficines, un petit magatzem logístic i serveis destinats a el personal.

Localització:
Polígon Industrial “El Puig Vell” parcel·les 5,6 i 7
08510 – Roda de Ter (Barcelona)

Dimensions:
7.000 m²