• English
  • Français
  • Español
  • Català

Notícies

AMPLIACIÓ PRESSUPOSTÀRIA D’AJUTS PER DESAMIANTATGE

Ampliació de la dotació econòmica prevista, en un import addicional de 500.000,00€, per fomentar la retirada en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d’amiant. Import de la subvenció directa: Màxim de 12.000€ per actuació subvencionada. Terminis presentació […]

CONVOCATÒRIA D’AJUTS REHABILITACIÓ ENERGÈTICA 2020

  Ajuts per actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents. Import de la subvenció directa: Les actuacions seran seleccionades per rigorós ordre de presentació fins esgotament de pressupost. Millora de l’eficiència energètica de l’evolvent tèrmica | entre el 25% i el 35% + ajuda addicional. Millora de l’eficiència en les instal·lacions tèrmiques | entre el […]

NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUTS LEADER 2020

  PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL Ajuts destinats al desenvolupament local Leader de Catalunya per a la diversificació econòmica de les zones rurals. Import de la subvenció directa: L’import no podrà ser superior al 40% de les despeses elegibles. No pot ser superior a 100.000€ per persona beneficiària, per projecte i per convocatòria. La quantia de […]

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PRODUCTORS AGRARIS COVID-19

  NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PRODUCTORS AGRARIS COVID-19 Ajuts destinats a compensar els productors agraris per la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament dels canals de comercialització HORECA de productes peribles i altres, com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19. Import de la subvenció directa: Microempresa o Pime, segons tipus de productor […]

CONVOCATÒRIA D’AJUTS FEAGA

  NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUTS FEAGA 2019-2023 Ajuts destinats a fomentar projectes d’inversió a Catalunya per la millora dels processos de transformació, o comercialització de productes vinícoles del territori estatal (vi, vi escumós, vi gasificat, most, vinagre). Import de la subvenció directa: PIME catalana: 40% Empresa mitjana catalana: 20 % Gran Empresa: 10 % Terminis presentació sol·licitud Fi convocatòria 31 de gener […]

CONVOCATÒRIA D’AJUTS DESAMIANTATGE

  NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER DESAMIANTATGE Fomentar la retirada en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d’amiant.  Import de la subvenció directa: Màxim de 12.000€ per actuació subvencionada. Terminis presentació sol·licitud Fi convocatòria 30 de novembre 2020 Objectius […]

COVID-19

A CUNOVESA GROUP ens hem preparat per donar la millor resposta possible als nostres clients i proveïdors maximitzant la seguretat de tots els que formen l’equip humà. La crisi oberta pel CORONAVIRUS ha fet que tot el país s’hagi d’adaptar a una situació mai vista. A les divisions que ha estat possible hem activat el […]

CONVOCATÒRIA D’AJUTS FEMP 2020

NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUTS FEMP Ajuts establerts pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca destinats a incrementar el valor o la qualitat dels productes pesquers, les inversions productives a l'aqüicultura i inversions en la transformació de productes de la pesca i aqüícoles. Import de la subvenció directa a) Empreses dedicades a la transformació de productes [...]

CONVOCATÒRIA D’AJUTS LEADER

PROGRAMA D’AJUDES PER ACTUACIONS QUE FOMENTIN EL DESENVOLUPAMENT LOCAL I LA DIVERSIFICACIÓ DE LES ECONOMIES RURALS Inversions que generin activitat econòmica per a l’aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels Grups d’Acció Local (GAL) i aprovades pel DARP. Accions dirigides a: Fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació. Establir polítiques especifiques per […]

CONVOCATÒRIA D’AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

PROGRAMA D’AJUDES PER A ACTUACIONS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN PIMES I GRANS EMPRESES DEL SECTOR INDUSTRIAL Els beneficiaris directes i destinataris últims de l’ajuda, entre altres, hi ha la industria de l’alimentació. Aquesta haurà de tenir establiment industrial a Catalunya. Les actuacions subvencionables hauran d’aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d’energia final, mitjançant […]