• English
  • Français
  • Español
  • Català

Notícies

NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUTS FEMP 2021 – D2

  L’objecte dels ajuts que estableix aquest capítol és promoure la competitivitat de les empreses en l’àmbit de la transformació, i incentivar la inversió amb l’objectiu de fomentar la qualitat i el valor afegit dels productes de la pesca i de l’aqüicultura sostenible. Terminis: Presentació sol·licitud fins el 15 Febrer 2021. Termini d’execució i justificació […]

NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUTS FEMP 2021 – D1

  Aquests ajuts van destinats a fomentar la comercialització de productes de la pesca i de l’aqüicultura en les fases de producció, transformació i comercialització de la cadena de subministrament. Terminis: Presentació sol·licitud fins el 15 Febrer 2021. Termini d’execució i justificació és el 30 Setembre 2021.   Subvenció: De règim de concurrència competitiva. La […]

CONVOCATÒRIA D’AJUTS FEMP GALP

  Ajuts destinats al desenvolupament local de Catalunya del Fons Europeu Marítim i de la Pesca, per a incentivar actuacions que fomenten el desenvolupament local en el marc del Programa Operatiu del FEMP a Catalunya 2014-2020 (prorrogable 2020-2022), en els àmbits territorials d’aplicació de cada grup. Terminis: Presentació sol·licitud fins el 31 Gener 2021. Termini […]

CONVOCATÒRIA D’AJUTS REHABILITACIÓENERGÈTICA EDIFICIS EXISTENTS 2020

Ajuts per actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents. Import de la subvenció directa: Les actuacions seran seleccionades per rigorós ordre de presentació fins esgotament de pressupost. Inversió mínima de 10.000 €, màxima de 5.000.000 €. Millora de l’eficiència energètica de l’evolvent tèrmica | entre el 25% i el 35% + ajuda addicional. Millora de […]

AMPLIACIÓ PRESSUPOSTÀRIA D’AJUTS PER DESAMIANTATGE

Ampliació de la dotació econòmica prevista, en un import addicional de 500.000,00€, per fomentar la retirada en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d’amiant. Import de la subvenció directa: Màxim de 12.000€ per actuació subvencionada. Terminis presentació […]

CONVOCATÒRIA D’AJUTS REHABILITACIÓ ENERGÈTICA 2020

  Ajuts per actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents. Import de la subvenció directa: Les actuacions seran seleccionades per rigorós ordre de presentació fins esgotament de pressupost. Millora de l’eficiència energètica de l’evolvent tèrmica | entre el 25% i el 35% + ajuda addicional. Millora de l’eficiència en les instal·lacions tèrmiques | entre el […]

NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUTS LEADER 2020

  PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL Ajuts destinats al desenvolupament local Leader de Catalunya per a la diversificació econòmica de les zones rurals. Import de la subvenció directa: L’import no podrà ser superior al 40% de les despeses elegibles. No pot ser superior a 100.000€ per persona beneficiària, per projecte i per convocatòria. La quantia de […]

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PRODUCTORS AGRARIS COVID-19

  NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PRODUCTORS AGRARIS COVID-19 Ajuts destinats a compensar els productors agraris per la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament dels canals de comercialització HORECA de productes peribles i altres, com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19. Import de la subvenció directa: Microempresa o Pime, segons tipus de productor […]

CONVOCATÒRIA D’AJUTS FEAGA

  NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUTS FEAGA 2019-2023 Ajuts destinats a fomentar projectes d’inversió a Catalunya per la millora dels processos de transformació, o comercialització de productes vinícoles del territori estatal (vi, vi escumós, vi gasificat, most, vinagre). Import de la subvenció directa: PIME catalana: 40% Empresa mitjana catalana: 20 % Gran Empresa: 10 % Terminis presentació sol·licitud Fi convocatòria 31 de gener […]

CONVOCATÒRIA D’AJUTS DESAMIANTATGE

  NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER DESAMIANTATGE Fomentar la retirada en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d’amiant.  Import de la subvenció directa: Màxim de 12.000€ per actuació subvencionada. Terminis presentació sol·licitud Fi convocatòria 30 de novembre 2020 Objectius […]