• English
  • Français
  • Español
  • Català
  • Euskera

Núvol de punts

Molt habitualment realitzem redissenys a edificis industrials, ja sigui per una ampliació o canvi d’activitat. En instal-lacions de gran complexitat, fàcilment poden aparèixer interferències entre les instal-lacions existents i les projectades.

A CUNOVESA ens hem especialitzat en l’ús d’escàners làser 3D, mitjançant els quals obtenim arxius amb tota la informació mètrica de les zones escanejades, que una vegada tractats en un entorn BIM ens permeten realitzar un precís anàlisi posicional i dimensional de la planta industrial resultant.

https://www.youtube.com/watch?v=CsWt_D1yuGw

Leave A Comment