• English
 • Français
 • Español
 • Català
 • Euskera

Rehabilitació energètica edificis existents PREE 5000

 

Suport a la rehabilitació energètica en edificis existents a municipis de repte demogràfic

BENEFICIARIS

 • Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d’edificis existents destinats a qualsevol ús.
 • Comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials d’ús habitatge.
 • Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d’edificis, que reuneixin els requisits que estableix l’article 396 de el Codi Civil i no haguessin atorgat el títol constitutiu de Propietat Horitzontal.
 • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis.
 • Les empreses de serveis energètics o proveïdors de serveis energètics.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.


Opció B: Les CCAA poden permetre en les seves convocatòries considerar elegibles les actuacions sobre un o diversos habitatges o locals d’un mateix edifici.

INVERSIONS SUBVENCIONABLES

 • TIPOLOGIA 1: Millora de l’eficiència energètic0a de l’evolvent tèrmica.
 • TIPOLOGIA 2: Millora de l’eficiència energètica i ús de energies renovables en instal·lacions tèrmiques:
 • TIPOLOGIA 3: Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.


OPCIÓ A:
Actuacions en edificis complerts existents amb ús d’habitatge unifamiliar, residencial col·lectiu, de qualsevol altre ús (administratius, sanitari, docent, cultural…)

OPCIÓ B: Les CCAA poden permetre en les seves convocatòries considerar elegibles les actuacions sobre un o diversos habitatges o locals d’un mateix edifici

SUBVENCIÓ
Subvenció a fons perdut i selecció per ordre de presentació fins a l’esgotament del fons.
Subvencions del 20% fins al 50% segons tipologia d’inversió i beneficiaris.

TERMINIS
Sol·licituds fins al 31 de desembre de 2023.

 • Share

Leave A Comment