• English
  • Français
  • Español
  • Català
  • Euskera

Serveis de Construcció

Desde CUNOVESA oferim als nostres clients la possibilitat de contractar un servei integral “claus en mà”, pel qual assumim la responsabilitat de l’obra des del seu inici i fins a la seva completa realització. A més de simplificar-ne la gestió, aquesta opció millora l’eficiència en els processos gràcies a la centralització de la coordinació dels diferents agents que intervenen a l’obra.

Estem especialitzats en la construcció d’edificis industrials i comptem amb recursos propis per poder-ho dur a terme, com el personal, el taller i la maquinària necessària. Executem i materialitzem cada projecte, assumint-ne la direcció, la coordinació de les obres i els tràmits administratius pertinents, així com la implementació de plans de seguretat i salut per a les persones que hi treballen.