• English
 • Français
 • Español
 • Català

Serveis d’Enginyeria

A CUNOVESA combinem els més alts nivells tecnològics amb un estudi exhaustiu dels processos de producció de la indústria alimentària, per tal d’assolir el més alt nivell de qualitat a tots els nostres projectes.

El disseny de la indústria alimentària es fonamenta en la seqüència lògica de producció. Aquesta condiciona la tria òptima de materials de construcció i de maquinària, evitant així qualsevol tipus de contaminació creuada. Només considerem vàlid aquest disseny quan demostra la seva eficiència, tant en termes de productivitat com d’energia i sostenibilitat, pel que fa a la minimització i eliminació dels possibles riscos de contaminació ambiental.

La tecnologia és a CUNOVESA un pilar essencial i diferenciador en tots els projectes d’enginyeria que desenvolupem. Així, som pioners en la utilització de l’entorn BIM, una metodologia de treball que ens permet crear models virtuals de les obres amb gran detall i precisió.

L’entorn BIM ofereix grans avantatges, com ara incrementar la planificació quant a temps de producció i com també disminuir el nombre de possibles imprevistos que puguin aparèixer en l’execució de les obres, ja que permet anticipar problemes. BIM compta amb el suport d’instàncies governamentals internacionals i de la UE.

Així mateix, garantim la preparació de les empreses que ens confien els seus projectes a la   Industria 4.0 (Smart Factories); un concepte que, mitjançant la digitalització i l’ús de plataformes connectades, millora l’adaptabilitat a les necessitats i processos productius, amb una assignació més eficient dels recursos.

OFICINA TÈCNICA

Àmbits:

   • Configuració d’establiments alimentaris
   • Estudis de viabilitat
   • Projectes bàsics de construcció i instal·lació
   • Projectes executius
   • Projectes d’eficiència energètica
   • Disseny d’instal·lacions industrials (elèctriques, gasos, aigua freda, ACS, fred industrial, aparells d’elevació, protecció d’incendis)
   • Disseny d’instal·lacions d’energia renovable i cogeneració
   • Disseny de sistemes de depuració i potabilització de l’aigua (EDAR i ETAP)
   • Estudis paisatgístics i d’impacte ambiental

 

DIRECCIÓ D’OBRA

Portem a terme l’execució de projectes, materialització, direcció i coordinació d’obres en edificis industrials, amb el control econòmic de cada una de les fases. També ens responsabilitzem dels plans de seguretat i salut de les persones que participen a l’obra.

LEGALITZACIONS I SUBVENCIONS

Tenim el compromís d’assegurar que tota instal·lació i/o activitat desenvolupada per CUNOVESA compleixi amb la normativa vigent aplicable en el moment de la seva posada en funcionament.

Realitzem tots els tràmits, tant en el moment inicial com pel que fa a les seves renovacions o modificacions. Opcionalment, oferim un servei d’alertes per informar, en temps real, sobre l’estat de les autoritzacions administratives de la seva empresa, amb l’objectiu d’evitar situacions irregulars o possibles sancions.

Constantment estem en contacte amb les administracions públiques per recomanar els ajuts disponibles per maximitzar el rendiment de les inversions.

Els nostres serveis:

 • URBANISME: plans especials, plans generals, glampingglamping
 • LLICÈNCIES I PERMISSOS D’OBRES: obres majors, obres menors, d’execució immediata, connexions a clavegueram, parcel·lacions.
 • LEGALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS: elèctrica, fred industrial, aparells elevadors, incendis…
 • TRAMITACIÓ: llicència d’activitats, llicència mediambiental, RSI…
 • ALTA DE REGISTRES: registres industrials i sanitaris (REIC, RIAAC, RSIPAC), registre de productor de residus, autoritzacions administratives per a centres sanitaris.
 • SUBVENCIONS i AJUTS: agricultura, indústria alimentària, pesca, vitivinícola, eficiència energètica…
 • CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS (REIAL DECRET 235/2013).
 • PLANS D’AUTOPROTECCIÓ (PAU), segons Decret 82/2010, de 29 de juny.
 • SOL·LICITUD DE PERMÍS D’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS.
 • Tràmits per a la gestió i tractament de residus.
 • PLANS DE SEGURETAT I EMERGÈNCIES.
 • TRAMITACIÓ D’INFORMES AMB L’ADMINISTRACIÓ: Agència Catalana de l’Aigua-ACA, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Institut Geològic de Catalunya, Departament de Turisme, Departament d’Urbanisme, Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.