HARAGI INDUSTRIAREN BILTEGIAREN EROSKETA

DSC03056

PROIEKTUA: CARNES BUIXADÉ

Deskribapena:

Industriako biltegia egokitzea haragi produktuak manipulatu eta kontserbatzeko, kargatzeko kaia aterpe eta guraize hidraulikoekin, barruko banaketak sandwich panelarekin, hondarreko ura biltzeko sarea, barruko zorua erretxinarekin, lehendik dauden instalazioak egokitzea, hotz makineria instalatzea eta hornitzea suteen aurkako eraikinaren indarrean dagoen araudia jarraituz.

Jarduerarekin lotutako bulego multzo bat ere badu.