• English
 • Français
 • Español
 • Català
 • Euskera

INGENIARITZA ZERBITZUAK

CUNOVESAn, maila teknologiko altuenak eta elikagaiindustriako ekoizpen-prozesuen azterketa konbinatzen ditugu, gure proiektu guztietan kalitate-mailarik altuena lortzeko.
Elikagai-industriaren diseinua ekoizpen-sekuentzia logikoan oinarritzen da. Hori dela eta, eraikuntzamaterialak eta makinak ezin hobe aukeratzen dira, eta ez da kutsadura gurutzaturik sortzen. Diseinu hori baliozkotzat jotzen dugu soilik haren eraginkortasuna frogatzen duenean, bai produktibitateari, bai energiari eta iraunkortasunari dagokienez, ingurumenkutsaduraren arriskuak minimizatzeari eta ezabatzeari dagokionez. Teknologia, CUNOVESAn, funtsezko zutabe bereizlea da garatzen ditugun ingeniaritza-proiektu guztietan. Hala, BIM ingurunea erabiltzen aitzindariak gara, obren eredu birtualak oso modu zehatz eta zehatzean sortzeko aukera ematen digun lan-metodologia.

BIM inguruneak abantaila handiak eskaintzen ditu, hala nola, plangintza hobetzea ekoizpen-denborei dagokienez eta obrak egitean ager daitezkeen
ezustekoak minimizatzea, arazoei aurrea hartzeko aukera ematen baitu. BIMek nazioarteko gobernu-erakundeen eta EBren laguntza du. Halaber, beren proiektuak Industria 4.0-ra (Smart Factories) bideratzen gaituzten enpresen prestakuntza bermatzen dugu; kontzeptu horrek, digitalizazioaren eta plataforma konektatuen erabileraren bidez, beharretarako eta ekoizpen-prozesuetarako
moldagarritasuna hobetzen du, baliabideak modu eraginkorragoan esleituz.

BULEGO TEKNIKOA

Esparruak:

   • Elikagai-establezimenduen konfigurazioa
   • Bideragarritasun-azterketak
   • Eraikitzeko eta instalatzeko oinarrizko proiektuak
   • Proiektu exekutiboak
   • Energia-eraginkortasuneko proiektuak
   • Instalazio industrialen diseinua (elektrikoak, gasak, ur hotza, ur bero sanitarioa, hotz industriala, jasogailuak, suteen aurkako babesa)
   • Energia berriztagarriko eta kogenerazioko instalazioen diseinua
   • Ura arazteko eta edangarri bihurtzeko sistemen diseinua (EDAR eta ETAP)
   • Paisaiaren eta ingurumenaren gaineko eraginaren azterlanak

 

OBRA ZUZENDARITZA

Industria-eraikinetako proiektuak gauzatzen, zuzentzen eta koordinatzen ditugu, fase bakoitzaren kontrol ekonomikoarekin. Obran parte hartzen duten pertsonen
segurtasun eta osasun planez ere arduratzen gara.

LEGEZTAPENAK ETA DIRU-LAGUNTZAK

CUNOVESAren instalazio eta/edo jarduera guztiek martxan jartzean indarrean dagoen araudia betetzen dutela ziurtatzeko konpromisoa hartzen dugu.
Izapide guztiak egiten ditugu, bai hasieran, bai berritzeetan edo aldaketetan. Nahi izanez gero, alertazerbitzua eskaintzen dugu, zure enpresaren administrazio-baimenen egoeraren berri denbora errealean emateko, egoera irregularrak edo izan zehapenak saihesteko.
Administrazio publikoekin harremanetan gaude etengabe, inbertsioen errendimendua maximizatzeko dauden laguntzak gomendatzeko.

Gure zerbitzuak:

 • HIRIGINTZA: Plan bereziak, plan orokorrak…
 • OBRETARAKO LIZENTZIAK ETA BAIMENAK: Obra handiak, obra txikiak, berehala egiteko obrak, estolderiarako loturak, lurzatiketak.
 • INSTALAZIOAK LEGEZTATZEA: Elektrikoa, hotz industriala, jasogailuak, suteak…
 • TRAMITAZIOA: Jarduera-lizentzia, ingurumenlizentzia, RSI…
 • ERREGISTROEN ALTA: Industria- eta osasunerregistroak (REIC, RIAAC, RSIPAC, hondakinekoizleen erregistroa, osasun-zentroetarako
  administrazio-baimenak).
 • DIRULAGUNTZAK ETA LAGUNTZAK: Nekazaritza, elikagai-industria, arrantza, mahastizaintza eta ardogintza, energiaeraginkortasuna…
 • ERAIKINEN ENERGIA-ZIURTAGIRIA (235/2013 ERREGE DEKRETUA).
 • AUTOBABESERAKO PLANAK (HJP), ekainaren 29ko 82/2010 Dekretuaren arabera.
 • HONDAKIN URAK ISURTZEKO BAIMEN ESKAERA.
 • Hondakinak kudeatu eta tratatzeko tramiteak.
 • SEGURTASUN ETA LARRIALDI PLANAK.
 • ADMINISTRAZIOAREKIN TXOSTENAK IZAPIDETZEA.