Avís legal

L'accés al nostre lloc cunovesa.com (el Lloc Web) es converteix en usuari del mateix (l'Usuari) i et subjecta a les termes i condicions d'ús aquí regulades (les Condicions d'Ús), que s'exposen a continuació:

 

1. DADES DE LA SOCIETAT.

CUNOVESA S.L., de nacionalitat espanyola, està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 40269, Foli 0049, Secció General, Full 361622, Inscripció 1, amb C.I.F B64787542, té el seu domicili social a Arquebisbe Alemany 38 (08500) (d'ara endavant “Cunovesa”).

2.   GENERAL

Cunovesa opera i manté aquest Lloc Web amb el propòsit d'informar, orientar i assistir de forma gratuïta a qui el visita.

3.   CONDICIONS GENERALS PER A ÚS

Aquest Lloc Web pertany a i és operat per Cunovesa i les seves empreses afiliades. El seu accés i utilització està subjecte a l'acceptació i compliment, des d'aquell moment i sense cap reserva, dels termes i condicions en relació amb els serveis i continguts d'aquest Lloc Web.

Pel sol fet d'ingressar i fer ús d'aquest Lloc Web, l'Usuari accepta, sense limitacions ni condicions i s'adhereix de forma immediata a tots i cadascuna de les Condicions d'Ús. Si no voleu estar regit per aquestes condicions, per favor no utilitzi aquest Lloc Web. Per tant, l'Usuari haurà de llegir detingudament les Condicions d'Ús abans d'accedir a informació i/o utilitzar qualsevol servei del Lloc Web. L'accés a la informació i la utilització del qualsevol servei a aquest Lloc Web són sota la seva responsabilitat.

Cunovesa tindrà el dret, en qualsevol moment i sense avís previ, de modificar o eliminar el contingut, estructura, disseny, serveis i condicions d'accés i/o ús d'aquest Lloc Web o imposar noves condicions d'ús. Aquestes revisions i addicions entraran en vigor immediatament després de la seva publicació al Lloc Web. L'ús o l'accés al lloc web després de la publicació dels canvis significa que accepteu les Condicions d'ús revisades. Heu de visitar aquest Lloc Web periòdicament per revisar les Condicions d'Ús actuals que s'apliquen al seu ús del Lloc Web.

Cunovesa es reserva el dret, a la seva sola discreció i en qualsevol moment, de denegar l'accés a qualsevol usuari per qualsevol motiu i no tindrà cap obligació de proporcionar qualsevol informació o entrar en discussió sobre les raons per denegar l'accés a aquest usuari, fins i tot si laccés es permet a altres usuaris.

El contingut d'aquest Lloc Web ha de ser considerat per l'Usuari només a manera informativa, no assumint l'emissor cap obligació contractual per la informació continguda.

4.   COMUNICACIONS.

Qualsevol comunicació amb Cunovesa es pot fer per qualsevol dels canals següents: Per correu ordinari a les nostres oficines: Arquebisbe Alemany 38A, Despatx 4, 08500, Vic, Barcelona / Per e-mail a: info@cunovesa.com / Per telèfon: 938 89 70 77

5.   UTILITZACIÓ CORRECTA DEL NOSTRE LLOC.

Com a Usuari, t'obligues a fer un ús correcte, diligent i lícit del nostre Lloc Web el que suposa que, entre d'altres:

• Utilitzaràs el Lloc Web per a les finalitats per a les quals està pensat, i t'abstindràs de qualsevol ús del Lloc Web i/o dels seus continguts que sigui contrari a la llei, l'ordre públic, la moral o els bons costums generalment acceptats;

• Respectaràs els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web i els seus continguts, així com tots els que corresponen a Cunovesa;

• No reproduireu, copiareu, transformareu, modificareu, distribuireu, comunicareu públicament o posareu a disposició del públic ni el Lloc Web ni cap dels seus continguts ni les seves transformacions, per cap mitjà o modalitat d'explotació;

Per això, com a Usuari respondràs de qualsevol dany o perjudici de qualsevol naturalesa que Cunovesa pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d'un ús incorrecte del Lloc Web, un incompliment d'aquestes condicions d'ús o de la llei per part de l'Usuari.

 

6.   DRET DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Cunovesa té la titularitat exclusiva d'aquest Lloc Web. Els drets de propietat intel·lectual, d'operació i de reproducció d'aquest Lloc Web, així com de les pàgines, pantalles i de la informació que contenen, així com de la seva aparença i disseny, tots els codis HTML, CGI i altres seqüències de comandaments en qualsevol format utilitzat per implementar el lloc, així com dels hipervincles a altres pàgines web de qualsevol societat pertanyent al Grup Cunovesa, són de la seva propietat exclusiva, tret que s'especifiqui el contrari. Tots els noms, text, gràfics, dissenys i/o logotips, dibuixos, fotografies, programari, codi font i d'altres inclosos en aquest Lloc Web són marques degudament enregistrades.

Queda, per tant, estrictament prohibida l'explotació (reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i/o transformació, inclosa la traducció) de tots els continguts del Lloc Web objecte de propietat industrial i intel·lectual per cap mitjà, sense mediar la prèvia autorització, atorgada per escrit, de Cunovesa. Tot això, sota les sancions civils i penals previstes per la legislació vigent.

Qualsevol ús no autoritzat dels mateixos per una persona una altra que el titular legítim podrà ser demandat d'acord amb totes les lleis aplicables. Els drets d'autor han de ser respectats per tothom que accedeixi a aquest Lloc Web. El contingut pot ser descarregat, copiat o imprès només per a ús personal i privat.

Ni els usuaris ni qualsevol altra persona que actuï en nom seu, hauran d'adquirir qualsevol propietat intel·lectual o altres drets de propietat en relació amb el contingut del Lloc Web o amb els actius i béns pertanyents a Cunovesa.

 

7.   EXCLUSIÓ DE GARANTIES  I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT 

Cunovesa ha obtingut la Informació i els materials inclosos al Lloc Web de fonts que es consideren fiables. No obstant això, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar l'exactitud de la informació, Cunovesa no garanteix que sigui exacta, completa o actual, per la qual cosa no s'hi ha de confiar com si fos així. Sense perjudici d'això, tot el que s'ofereix en aquest Lloc Web és "tal qual", sense brindar cap garantia, ja sigui expressa o implícita, incloent-hi, però no limitat a: i) les garanties d'integritat, exactitud o actualitat, ii) les garanties de comerciabilitat implícita, la seva aptitud per a un propòsit, títol o no infracció en particular; i iii) sense representacions de cap mena, siguin expresses o implícites. Les representacions i les garanties relacionades amb els serveis prestats per Cunovesa es regeixen pels termes dels acords subscrits per Cunovesa amb els seus clients.

Qualsevol ús del Lloc Web es fa per compte i voluntat de l'Usuari, exclusivament al seu risc i cost. Cunovesa no garanteix ni declara que l'accés o l'ús del Lloc sigui ininterromput, o que el Lloc estigui lliure de virus informàtics o altres components nocius.

Cunovesa es reserva el dret de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del seu lloc web, així com els enllaços o la informació obtinguda a través d'aquests, sense avís previ.

En la màxima mesura permesa per la llei, Cunovesa, les seves filials, sucursals i/o accionistes, directors, empleats i personal autoritzat no seran responsables de cap manera a l'Usuari o qualsevol altra persona per danys directes, indirectes, conseqüents, incidentals, especials, o danys punitius, ja sigui sota qualsevol teoria de greuge, contracte, garantia, responsabilitat o negligència estricta, resultant de l'accés al Lloc Web i el seu ús o de la impossibilitat d'accedir a utilitzar el Lloc Web o qualsevol altre lloc vinculat, o del seu contingut, o del tancament d'aquest Lloc Web o de la negació d'accés al Lloc Web. Això inclou, però no està limitat a: i) la pèrdua de rendibilitat; ii) la interrupció del negoci; o iii) la pèrdua de programes o altres dades guardades en els sistemes informàtics o en un altre tipus de sistema; encara si Cunovesa, o les seves companyies afiliades, els va aconsellar expressament sobre la possibilitat d'aquests danys.

Cunovesa no es fa responsable de qualsevol dany o virus que puguin infectar el seu equip informàtic o una altra propietat com a conseqüència de l'accés, ús o navegació al Lloc Web, de la descàrrega d'informació del Lloc Web o de falles operatives, de les interrupcions al servei o transmissió, o de falles a la línia.

Cunovesa nega expressament tota responsabilitat de qualsevol error o omissió a la informació continguda en aquest Lloc Web oa qualsevol lloc vinculat o el seu contingut. Queda prohibit transmetre o enviar qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtic o missatge a través del Lloc Web que, en general, afecti o violi els drets de Cunovesa o altres tercers.

 

8.   PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

Les dades personals que ens facilitis a través del Lloc Web o per correu electrònic o qualsevol altra via, inclosa la IP des d'on et connectes (per motius de seguretat i frau) seran integrades en un fitxer automatitzat titularitat de Cunovesa. Cunovesa té implementades les mesures de seguretat legalment previstes per a la conservació de les dades esmentades.

Les teves dades s'utilitzaran per gestionar tots els aspectes de la nostra relació comercial i contractual inclòs, llevat que t'hi hagis oposat expressament, l'enviament de comunicacions comercials (fins i tot a través de correu electrònic i del telèfon) de Cunovesa. Com a Usuari sempre podràs accedir a les teves dades de caràcter personal per exercir els teus drets de rectificació, cancel·lació o oposició al tractament. Per això, pots remetre'ns un escrit acompanyant fotocòpia del teu D.N.I / N.I.E / PASSAPORT indicant el dret que vols exercir, per correu electrònic a compliance@cunovesa.com o bé per correu ordinari o certificat a Cunovesa – Compliance, Arquebisbe Alemany 38A, Despatx 4 , Vic, Barcelona (08500).

Per a qualsevol qüestió relacionada amb les funcions del Delegat de Protecció de Dades, ens pots escriure directament a compliance@cunovesa.com o bé per correu ordinari o certificat a Cunovesa – Compliance, Arquebisbe Alemany 38A, Despatx 4, Vic, Barcelona (08500).

Per a qualsevol qüestió relacionada amb les funcions del Delegat de Protecció de Dades, ens pots escriure directament a compliance@cunovesa.com o bé per correu ordinari o certificat a Cunovesa – Compliance, Arquebisbe Alemany 38A, Despatx 4, Vic, Barcelona (08500).

 

9.   INDEMNITAT

L'Usuari es compromet a defensar, indemnitzar i mantenir indemne Cunovesa i les seves empreses afiliades, els seus respectius accionistes, directors, funcionaris, empleats, agents i representants, de qualsevol i qualsevol reclam derivat de l'incompliment per part de l'usuari de qualsevol d'aquestes Condicions de Ús, i de qualsevol de les activitats de l'Usuari realitzada en relació amb aquest Lloc Web.

 

10.   ENLLAÇOS I LLOCS WEB DE TERCERS

Cunovesa no es fa responsable dels llocs web externs que es puguin accedir a través d'enllaços o qualsevol contingut proveït per tercers. Cunovesa no recomana ni garanteix cap informació obtinguda per o mitjançant un enllaç, i tampoc no és responsable de qualsevol pèrdua, reclam o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un enllaç, o de la informació obtinguda a través d'aquest, incloent-hi altres enllaços o pàgines web, de les interrupcions al servei o l'accés al mateix, oa partir d'intents d'usar, o abusar de, un enllaç, tant en accedir al Lloc Web, com quan s'accedeix a la informació d'altres llocs web des del Lloc Web.

11.   COOKIES.

L'ús del Lloc Web pot implicar la utilització de galetes. Una "Cookie" és un fitxer de dades que s'emmagatzema al disc dur de l'ordinador de l'Usuari quan aquest accedeix al Lloc Web. Les galetes poden contenir informació com, per exemple, les dades d'identificació proporcionades per l'usuari o informació de seguiment sobre les pàgines que l'usuari hagi visitat. Una Cookie no pot llegir ni accedir a les vostres dades personals ni a la informació del disc dur de l'Usuari, ni pot llegir les Cookies creades per altres llocs o pàgines web. Així mateix, us informem que utilitzem eines de monitorització (com Google Analyitics), que recullen dades anònimes de l'ús que fas de la web. Per a més detalls, si us plau llegiu la nostra Política de Privadesa.

12.   LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ.

Aquestes condicions d'ús es regeixen i s'interpretaran d'acord amb les lleis espanyoles, sense considerar les normes de dret internacional privat que puguin implicar l'aplicació de lleis pertanyents a una altra jurisdicció.

 

13.   CODI ÈTIC.

L'activitat de Cunovesa s'ha de desenvolupar amb integritat i ètica, tenint en compte que l'impacte que tenim a la societat i al sector de l'enginyeria i construcció sigui fidel als valors que van inspirar la fundació de Cunovesa.

Cunovesa, en la seva aspiració de canviar les coses, exerceix la seva acció i treballa per obtenir els objectius guiada per uns valors sòlids. És important que tots coneguem i estiguem alineats amb aquests valors. Aquests valors ens permeten explicar millor qui som i posicionar Cunovesa, respecte de la nostra competència, com una companyia amb una altra manera de fer les coses, en què el compliment de les nostres metes és diferent, coherent i constant.

Al Codi de Conducta i Ètica Empresarial queden especificats els nostres valors, així com les pautes de conducta que esperem de tots els nostres col·laboradors així com dels tercers amb què ens relacionem, dels quals us fem partícips per al vostre coneixement, compliment i defensa.