Especialistes en protecció contra incendis
PCI.webp
31-01-2022
En qualsevol establiment industrial cal tenir sempre actualitzada la llicència d'activitat, la qual ve sempre determinada en funció de les diferents lleis autonòmiques i estatals ambientals que les regulen, així com pel compliment de la diferent reglamentació tècnica que regula la legalització de les diverses. instal·lacions industrials.
Destaquem com una de les més importants i que afecta de manera molt directa l'activitat, la Normativa de Protecció Contra Incendis.
 
Particularment, a Cunovesa som especialistes en Indústria Alimentària, i sabem que el compliment de la Normativa bàsica de protecció contra incendis, com és el Reglament Tècnic de Protecció Contra Incendis en Establiments Industrials i el Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis (entre d'altres) afecten de manera molt important el disseny d'aquestes indústries. Per això és de vital importància abans d'emprendre qualsevol actuació en una indústria alimentària, bé sigui parcial o bé sigui de nova planta, realitzar un estudi exhaustiu de la situació de les instal·lacions de PCI, ja que l'actuació, no només tindrà influència sobre la zona afectada, sinó amb probabilitat, a altres zones de la fàbrica.
 
La sectorització que incideix de manera especial sobre el disseny del Lay Out; la protecció passiva per garantir l'estabilitat al foc d'estructures, que incideix sobre el càlcul de les mateixes, o la protecció activa que pot arribar a tenir una gran influència sobre la inversió a realitzar, cal tenir molt en compte en el disseny.
 
Tots ells són aspectes que ben estudiats i planificats, juntament amb el coneixement dels processos de la indústria alimentària ens garanteixen la seguretat contra incendis en els nostres projectes.
 
Pots contactar amb nosaltres per qualsevol consulta relacionada amb la seguretat contra incendis.

Altres notícies

BREEAM.webp

Certificat Breeam: construccions sostenibles i de consum eficient

El sector de l'enginyeria i la construcció agroalimentària, del qual som especialistes, està immersa en un procés de...
cunovesa-bilbao.jpg

Nova Delegació de Cunovesa a Bilbao

Cunovesa, amb seu central a Vic (Barcelona), es troba en un procés continu d'expansió i creixement. El seu objectiu és ...