Anec 2.webp
Ànec de l'Empordà
- Localizació: Serra de Daró
- Especializació: Elaboració de foie-gras i productes derivats de l'ànec
- Superfície: 1549.39 m²

Projecte de construcció d'una nau de producció per a Ànec de l'Empordà que comptarà amb 1549.39 m² de superfície construïda per a incrementar la producció i disposar de més superfície útil.

El nostre objectiu és dissenyar i construir edificis preparats per a la indústria 4.0 (Smart Factory), on la principal premissa és crear processos de treball perfectament optimitzats, en un entorn parametritzat que ens permet gestionar els nostres projectes de manera més eficient i amb menys riscos.
- Location: Serra de Daró
- Speciality: Preparation of foie-gras and duck-derived products
- Surface area: 1549.39 m²  
 
Construction project of a production plant for Ànec de l'Empordà with 1549.39 m2 of floor area to increase production and have more usable surface area.
 
Our aim is to design and construct buildings prepared for Industry 4.0 (Smart Factory), where the main premise is to create perfectly optimised work processes in a parameterised environment that allows us to manage our projects more efficiently and with fewer risks.