Construcció

La gestió global de la construcció ens permet una execució compromesa en el termini, el pressupost i la qualitat, la qual cosa reverteix en els nostres clients, que tenen així garantida la seva inversió i el seu sistema productiu.

Per això a Cunovesa Group comptem amb un equip de professionals  multidisciplinar  amb alta qualificació i àmplia experiència en l'execució d'obres industrials, que treballa amb dissenys i processos industrialitzats, que garanteixen el compliment de terminis, cost, seguretat i qualitat, recolzant-nos sempre en processos sota metodologia BIM.

Clau en mà

Oferim als nostres clients la possibilitat de contractar un servei integral “clau en mà”, assumint la responsabilitat de projecte des de la seva concepció fins a la posada en marxa i funcionament. A més de simplificar la gestió, aquesta opció millora l'eficiència en els processos, ja que centralitza la coordinació dels diferents agents que intervenen a l'obra.
Localització d'ubicacions
Localització d'ubicacions
Definició del pla director
Definició del pla director
Definició del projecte
Definició del projecte
Disseny preliminar
Disseny preliminar
Disseny i enginyeria
Disseny i enginyeria
Fase de construcció
Fase de construcció
Posada en marxa instal·lacions
Posada en marxa instal·lacions
Pla de manteniment
Pla de manteniment
Llest!
Llest!
BALFEGÓ
Projecte clau en mà per a la construcció d'una nau industrial destinada al processament
i emmagatzematge de tonyina i oficines.
 
Localizació
Tarragona
Especialització
Tonyina fresca
Superfície
10.894,14 m2
CODINA
CODINA

Localització: Hostalets de Balenyà (Barcelona)

Especialització: Logística de fred

Superfície: 4.956,69 m2

Projecte clau en mà per a la construcció en fases d'una nau industrial destinada a l'emmagatzematge i la logística de mercaderies alimentàries en refrigeració, congelació i temperatura ambient.